Automatisch ouderlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij erkenning van kind

Geplaatst op:
Goed nieuws voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners die een kind hebben of krijgen: sinds 1 januari 2023 hoeven zij niet langer naar de rechtbank om gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen. Bij erkenning van het kind krijgen zij nu automatisch ouderlijk gezag, zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit is een belangrijke verandering in de wetgeving die ouders veel tijd en moeite kan besparen. Het is wel belangrijk om te beseffen dat de nieuwe regelgeving niet geldt voor kinderen die vóór 1 januari 2023 zijn erkend.

Met ingang van 1 januari 2023 is het voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners niet langer nodig om naar de rechtbank te gaan om gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen. Zij krijgen nu automatisch ouderlijk gezag over hun kind bij erkenning van het kind, zonder tussenkomst van de rechtbank.

Het was voorheen verplicht voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners om het gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen via de rechtbank. Deze wetswijziging is daarom een belangrijke verandering.

Het is wel belangrijk om op te merken dat kinderen die vóór 1 januari 2023 zijn erkend, niet onder de nieuwe wetgeving vallen en dat voor hen de oude regels van kracht blijven.

Wil je meer weten over erkenning, gezag en voogdij? Maak dan een afspraak of bekijk de speciale pagina over dit onderwerp op notaris.nl
Deel dit bericht