Ondernemen

Een eenmanszaak of BV? Ondernemen is risicovol, maar met het juiste advies voorkom je financiële zorgen. Ben je al een doorgewinterde ondernemer of wil je een vereniging of stichting oprichten? Betrokken bij elke stap zorgen wij voor de rechtszekerheid en jouw belang.

Wil je liever direct persoonlijk advies? Maak dan direct een afspraak.

Welke bedrijfsvorm kies jij?

Of je nu starter bent of al jaren ondernemer, het is belangrijk om de bedrijfsvorm te kiezen die bij jouw wensen en situatie past.

Je hebt keuze uit de rechtvorm zonder rechtspersoonlijkheid en de rechtvorm met rechtpersoonlijkheid.

Wat is het verschil?

Je bent privé aansprakelijk voor de schulden van je onderneming als je voor een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid kiest. Heb je het privé niet goed geregeld, dan kunnen zakelijke schuldeisers bijvoorbeeld ook je privégeld, huis en auto opeisen.

Waarom kiest niet iedereen voor een bedrijfsvorm met rechtspersoonlijkheid?

Welke bedrijfsvorm het beste bij je past en wat de aandachtspunten zijn, ontdek je met de test op notaris.nl. Binnen 3 minuten weet je welke bedrijfsvorm het beste bij jouw situatie past.

Een bestaande onderneming

Als ondernemer ben je met hele andere zaken bezig dan stilstaan bij de vraag of jouw bedrijfsvorm nog wel de juiste is. Toch kan de bedrijfsgrootte of het klimaat waarin je onderneemt zo zijn gewijzigd dat je die vraag wel zou moeten stellen. Maak gerust een afspraak om er met elkaar over te sparren.

Er zijn nog genoeg andere situaties waarin het goed is om advies in te winnen. Zeker in het geval van de overname van een bestaande onderneming of de uitgifte en overdracht van aandelen. Ook bij de volgende situaties kun je bij ons terecht:

  • Koop van een bedrijfspand
  • Herstructurering of splitsing
  • Verkoop en bedrijfsopvolging
  • Zaken rond je pensioen
  • Bedrijfsopvolging per testament regelen

Besloten vennootschap (Flex-BV)

De besloten vennootschap is een bedrijfsvorm met eigen rechtspersoonlijkheid. Je bent hierdoor niet privé aansprakelijk voor zakelijke schulden. Wie de aandeelhouders zijn, wordt bijgehouden in een aandeelhoudersregister. Wij hebben het oprichten van een BV efficiënt ingericht, waardoor we je in de meeste gevallen tegen een gunstig tarief van dienst kunnen zijn.

Statuten wijzigen

Rechtspersonen hebben in de regel statuten waarin de spelregels staan voor de belanghebbenden. Door veranderende omstandigheden kan het gewenst of zelfs noodzakelijk zijn om deze statuten te wijzigen.

Voor het wijzigingen van de statuten is ons notariskantoor je graag van dienst. We stellen de akte van wijziging op die na ondertekening voor een nieuw exemplaar van de statuten zorgt die wij vervolgens bij het handelsregister deponeren.

Wil je advies over de mogelijkheden? Maak een vrijblijvende afspraak en we leggen alles uit.

Overdracht aandelen

De aandelen van een vennootschap vormen het kapitaal. Als de aandelen van eigenaar wisselen, dan moet hiervoor een notaris worden ingeschakeld die voor de overdracht van de aandelen een notariële akte opstelt.

Ons kantoor kan je hierbij begeleiden. We gaan na of er nog speciale afspraken zijn en zorgen ervoor dat de overdracht naar wens van alle betrokkenen verloopt. Een overdracht van aandelen is ook een moment om nieuwe afspraken vast te leggen. Ook deze kunnen we in de akte opnemen.

Fusie en splitsing

Als de huidige structuur van je gekozen bedrijfsvorm niet meer voldoet, dan is een fusie of splitsing een optie die het ondernemingsrecht biedt. Bij een juridische fusie gaan twee of meer rechtspersonen samen en krijgt een van deze rechtspersonen het vermogen van de ander. Je kunt er ook voor kiezen om het vermogen onder te brengen in een nieuw op te richten rechtspersoon.

Bij een juridische splitsing is het andersom. Het vermogen van één rechtspersoon wordt dan over twee of meer rechtspersonen verdeeld. Beide trajecten kunnen wij voor je begeleiden. We doen dit zorgvuldig en stap voor stap. Hierbij zorgen we ervoor dat:

  • Het bestuur van de betrokken rechtspersonen een voorstel met bijbehorende toelichting opstelt. Hierbij zijn er een aantal wettelijke eisen. Zo moet het voorstel zijn voorzien van de jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar en ter inzage gelegd worden bij het handelsregister én op het kantoor van de rechtspersoon zelf.
  • Vervolgens plaatsen we een advertentie in een landelijk dagblad met de aankondiging van de fusie of splitsing. Dit doen we, omdat schuldeiser zo een maand de gelegenheid krijgen verzet aan te tekenen bij de rechtbank.
  • Is de maand voorbij, dan vragen we de akte van non-verzet aan en na ontvangst hiervan kan de akte van fusie of splitsing worden getekend. De fusie of splitsing is de dag na ondertekening van de akte geldig.

Vennootschap onder firma (vof)

Bij de vof oefen je als een maatschap je bedrijf uit. Alle vennoten zijn privé en hoofdelijk aansprakelijk voor de zakelijke schulden.

Voor deze bedrijfsvorm is geen notariële akte vereist. Je kunt onderling de overeenkomst opstellen en tekenen. Toch kun je jezelf veel problemen besparen door ons als deskundige te raadplegen. We gaan met jullie in gesprek en stellen de overeenkomst als onpartijdige derde juridisch foutloos op.

Ons advies gaat verder, want wat voor risico’s heeft deze stap op je privé en hoe kun je die beperken? De investering is relatief laag en betaalt zich in de praktijk al snel uit. Wil je meer weten, maak direct een afspraak.

Maatschap

Bij een maatschap is er sprake van een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen. Met wat zij inbrengen, streven zij een doel na wat in de maatschapsovereenkomst is opgenomen.

De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. Deze bedrijfsvorm wordt vaak gekozen door vrije beroepsbeoefenaren als advocaten, artsen, verloskundigen, tandartsen, notarissen of accountants. In de agrarische sector kiest men ook regelmatig voor een maatschap.

Notariaat Van Leeuwen kan je begeleiden bij de oprichting van jullie maatschap. We bespreken met alle partijen de wensen en stellen de overeenkomst op. Als notaris zijn we onpartijdig en onafhankelijk, waardoor het proces sneller en juridisch foutloos verloopt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Maak een afspraak.

Stichting & vereniging

Stichtingen hebben geen winstoogmerk en worden in de praktijk vooral opgericht voor goede doelen en organisaties die een maatschappelijk doel nastreven. Een stichting heeft geen leden en kan door één persoon worden opgericht.

Voor de oprichting van een stichting verzorgt ons notariskantoor de notariële akte. Anders dan bij een vereniging, kan een stichting namelijk alleen bij notariële akte of testament opgericht worden.

Een vereniging heeft leden met bijvoorbeeld dezelfde hobby, zoals hardlopen, of levensbeschouwing, zoals een kerkgenootschap. Het verenigingenrecht schrijft de leden voor wat er geregeld moet worden. Uit de leden wordt een dagelijks bestuur gekozen dat voor het reilen en zeilen van de vereniging zorgt.

Ondanks dat voor de oprichting van een vereniging geen notariële akte vereist is, is het wel verstandig om hier een notaris bij te betrekken. Je bent er zo van verzekerd dat het juridisch foutloos verloopt en misschien wel belangrijker: de bestuursleden zijn niet persoonlijke aansprakelijk. Zeg nu zelf, wie neemt er vaak als vrijwilliger in een bestuur plaats als hij of zij persoonlijk aansprakelijk is?

Ben je van plan om een stichting of vereniging op te richten? Neem in een vroeg stadium contact met ons op. We helpen je graag bij het opstellen van de regels. Zo gaat het in een keer goed en bespaar je een onnodig hoge rekening van de notaris.